Maszyny wirtualne jako warstwa pośrednia w oprogramowaniu systemowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Maszyny wirtualne jako warstwa pośrednia w oprogramowaniu systemowym

Abstrakt

Zaprezentowano pojęcie maszyny wirtualnej oraz podstawowedefnicje związane z wirtualizacją zasobów. Przedstawiono warstwowy model systemu komputerowego i jego rozwinięcia z uwzględnieniem warstwy maszyny wirtualnej. Podano klasyfkację maszyn z punktu widzenia aplikacji użytkowej i systemu operacyjnego. Dokonano porównania poszczególnych kategorii maszyn wirtualnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 19 - 30
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dziubich T.: Maszyny wirtualne jako warstwa pośrednia w oprogramowaniu systemowym// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.19-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi