Bezpieczne wymiarowanie ścinania ze zmiennym kątem THETA w kratownicach zastępczych według norm EC:2003, DIN:2003, PN:2002 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczne wymiarowanie ścinania ze zmiennym kątem THETA w kratownicach zastępczych według norm EC:2003, DIN:2003, PN:2002

Abstrakt

Praca przedstawia zagadnienie wymiarowania elementów żelbetowych na ścinanie według zmodyfikowanej kratownicy Morscha, zamieszczonej w normach: europejskiej, niemieckiej i polskiej. Podano praktyczne wnioski odnośnie bezpiecznego przyjmowania kąta THETA, odwzorowującego nachylenie myślowo wydzielonych betonowych krzyżulców ściskanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany nr R. 58, strony 36 - 39,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Godycki-Ćwirko T., Wesołowski M.: Bezpieczne wymiarowanie ścinania ze zmiennym kątem THETA w kratownicach zastępczych według norm EC:2003, DIN:2003, PN:2002// Przegląd Budowlany. -Vol. R. 58., nr. nr 4 (2006), s.36-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi