Bezrobocie a dochody gospodarstw domowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezrobocie a dochody gospodarstw domowych w Polsce

Abstrakt

Bezrobocie jest zjawiskiem towarzyszącym nieustannie gospodarce rynkowej. W Polsce stanowi ono jeden z najpoważniejszych społecznych i ekonomicznych kosztów transformacji gospodarki. Wpływa na wszystkie funkcjonujące w niej podmioty, których dochody, wydatki, oszczędności czy polityka finansowa zdeterminowane są stopą bezrobocia i jego typem. Opracowanie omawia ekonomiczne skutki bezrobocia dla gospodarstw domowych w Polsce. Szczególne miejsce poświęca wpływowi bezrobocia na dochody tej grupy podmiotów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia strony 181 - 190
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Bezrobocie a dochody gospodarstw domowych w Polsce// Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia/ ed. red. nauk. Janusz Ostaszewski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Katedra Finansów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s.181-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi