Bezrobocie na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezrobocie na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę bezrobocia w Polsce, jego uwarunkowania i specyfikę oraz współzależności z przebiegiem procesów składających się na przemiany transformacyjne. Wnioski wynikające z artykułu odnoszą się do uwzględnienia zjawiska bezrobocia w polityce gospodarczej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia strony 23 - 34
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Komorowski J.: Bezrobocie na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce// Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia/ ed. red. nauk. Janusz Ostaszewski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s.23-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi