Biotesty - narzędzie do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska wodnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biotesty - narzędzie do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska wodnego

Abstrakt

W ramach pracy wykonano serię pomiarów pozwalających na określenie toksyczności ostrej i chronicznej próbek wód podziemnych pobranych wokół składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego, a także próbek wód powierzchniowych, podziemnych i osadów dennych pobranych w okolicy Jeziora Turawskiego. Równocześnie przeprowadzono rutynowe badania z zakresu analityki chemicznej, których zadaniem było wyznaczenie wartości parametrów fizykochemicznych badanych próbek (w zakresie wymaganym przez odpowiednie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska), jak i oznaczenie możliwie szerokiego spektrum związków organicznych, których obecność w środowisku nie podlega uregulowaniom prawnym.Porównanie wyników przeprowadzonych analiz chemicznych i biotestów, i w efekcie brak korelacji między nimi wskazuje, że nie zawsze wskaźniki chemiczne są wystarczającym źródłem informacji o stanie zanieczyszczenia badanego elementu środowiska. Testy ekotoksyczności (biotesty) niosą wówczas dodatkową informację o stanie środowiska. Wskazują bowiem na konieczność przeprowadzenia dalszych szczegółowych badań z zakresu analityki chemicznej. Celem tych badań powinno być poszukiwanie w analizowanych próbkach tych związków, które nie są objęte zakresem monitoringu chemicznego, a zatem ich obecność w środowisku nie podlega odpowiednim regulacjom prawa ochrony środowiska.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Sesja Naukowa ''Doktoranci Politechniki Gdańskiej dla Gospodarki Innowacyjnej Regionu, Gdańsk, 9 listopada 2006 : materiały strony 71 - 76
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kuczyńska A.: Biotesty - narzędzie do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska wodnego// Sesja Naukowa ''Doktoranci Politechniki Gdańskiej dla Gospodarki Innowacyjnej Regionu, Gdańsk, 9 listopada 2006 : materiały/ ed. red. J. Namieśnik, P. Szpinek. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2006, s.71-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi