Quality of groundwater contaminated by leachates from seven Polish landfills - chemical and ecotoxicological classifications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Quality of groundwater contaminated by leachates from seven Polish landfills - chemical and ecotoxicological classifications

Abstrakt

Artykuł prezentuje rezultaty badań toksyczności ostrej i chronicznej próbek wód podziemnych pobranych spod składowisk odpadów komunalnych. Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań parametrów fizykochemicznych. Jednocześnie dokonano klasyfikacji jakości badanych próbek w oparciu o zalecenia Komisji Helsińskiej, system oparty na wyznaczaniu parametru pT i kryteria ustanowione przez Persoone'a i współpracowników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 88, strony 501 - 513,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Kuczyńska A., Namieśnik J.: Quality of groundwater contaminated by leachates from seven Polish landfills - chemical and ecotoxicological classifications// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 88., nr. nr 3 (2006), s.501-513
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi