Integrated approach for evaluation of pollution level of underground water in the vicinity of a municipal landfill - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integrated approach for evaluation of pollution level of underground water in the vicinity of a municipal landfill

Abstrakt

Celem pracy była ocena stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych pobranych wokół składowiska odpadów komunalnych. Zastosowano zintegrowane podejście polegajace na jednoczesnym wykorzystaniu badań chemicznych i biotestów. Najbardziej zanieczyszczone próbki okazały się również najbardziej toksyczne wobec badanych organizmów wskaźnikowych. Wykorzystanie biotestów umożliwia uzyskanie dodatkowej informacji na temat możliwych skutków toksycznego działania zanieczyszczeń obecnych w badanych próbkach. Dlatego w przyszłości należy uwzględnić możliwość włączenia biotestów do programów monitoringu środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN nr 15, strony 692 - 696,
ISSN: 1018-4619
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kuczyńska A., Wolska L., Namieśnik J.: Integrated approach for evaluation of pollution level of underground water in the vicinity of a municipal landfill// FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN. -Vol. 15., nr. nr 7 (2006), s.692-696
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi