Wpływ eksploatacji składowisk komunalnych na jakość wód podziemnych. Rola ekotestów w ocenie ryzyka środowiskowego = Influence of communal landfills exploitation on the quality of subsurface waters. The role of ecotests in environmental risk assessment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ eksploatacji składowisk komunalnych na jakość wód podziemnych. Rola ekotestów w ocenie ryzyka środowiskowego = Influence of communal landfills exploitation on the quality of subsurface waters. The role of ecotests in environmental risk assessment

Abstrakt

Składowiska odpadów stanowią szczególny przejaw antropopresji, gdzie wykorzystanie badań ekotoksykologicznych może w znaczący sposób przyczynić się do skuteczniejszej ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych. Ze względu na fakt, iż w Polsce do roku 1997 nie było obowiązku monitorowania składu odpadów gromadzonych na składowiskach komunalnych, często trafiały na nie także odpady niebezpieczne; najczęściej w postaci baterii, świetlówek, odpadów lakierniczych, przeterminowanych leków i środków ochrony roślin, odpadów poprodukcyjnych, a także zużytych olejów i smarów. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania składowisk na jakość wód podziemnych (dotyczy to zwłaszcza tych składowisk, które nie posiadają uszczelnienia).

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Chemiczne nr 63, strony 499 - 515,
ISSN: 0043-5104
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sagajdakow A., Wolska L., Namieśnik J.: Wpływ eksploatacji składowisk komunalnych na jakość wód podziemnych. Rola ekotestów w ocenie ryzyka środowiskowego = Influence of communal landfills exploitation on the quality of subsurface waters. The role of ecotests in environmental risk assessment// Wiadomości Chemiczne. -Vol. 63., nr. nr. 5-6 (2009), s.499-515
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi