Bis(tetra-n-butylammonium) tetrabromocadmate(II) toluene disolvate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bis(tetra-n-butylammonium) tetrabromocadmate(II) toluene disolvate

Abstrakt

W pracy opisano strukturę tetrabromokadmianu tetrabutyloamoniowego będącego solwatem toluenowym. W kompleksowym anionie tego związku atom kadmu jest koordynowany przez cztery jony bromkowe tak, że cały układ przyjmuje kształt tetraedru z wszystkimi kątami Br-Cd-Br równymi 109.8o. Długość wiązania Cd-Br wynosząca 2.591Å jest typowa dla układów zawierających jako anion [CdBr4]2-.

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 4

    Web of Science

  • 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr 62,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1107/s1600536806003916
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi