Bismuth germanate and bismuth silicate glasses in cryogenic detectors. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bismuth germanate and bismuth silicate glasses in cryogenic detectors.

Abstrakt

Stwierdzono, że przewodnictwo elektryczne redukowanych szkieł silnie zależy od temperatury, czasu reakcji i koncentracji Bi. Zależność przewodnictwa elektrycznego od temperatury jest dobrze opisana przez funkcję ĺ~exp[-(T0/T)n,gdzie n=1/4. Współczynnik emisji wtórnej elektronów jest praktycznie niezależny od stopnia redukcji ale znacznie rośnie po domieszkowaniu szkieł alkalicznymi jonami. Badania dowiodły, że modyfikowane szkła po redukcji nadają się do budowy pracujących w niskich temperaturach detektorów cząstek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 319, strony 257 - 262,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kusz B., Trzebiatowski K.: Bismuth germanate and bismuth silicate glasses in cryogenic detectors. // JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 319., (2003), s.257-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi