Blended-learning w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Blended-learning w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych

Abstrakt

Blended-learning jest coraz powszechniej wykorzystywany w nauczaniu przedmiotów informatycznych lub innych przedmiotów, w których ćwiczenia realizowane są w laboratoriach komputerowych. W przypadku przedmiotów bez dostępu do sal komputerowych, blended-learning wspomaga prowadzenie wykładów i ćwiczeń poprzez np. lekcje interaktywne. Artykuł opisuje zastosowanie form blended-learning w realizacji laboratoriów z przedmiotu Bezpieczeństwo Użytkowania Urządzeń Elektrycznych, prowadzonego na VI semestrze studiów inżynierskich w ramach kierunków Elektrotechnika i Energetyka. Na ćwiczeniach z tego przedmiotu wykorzystywane są wyłącznie modele fizyczne, nie zaś komputerowe. Jednak i w tym przypadku znaleziono szereg pomocnych zastosowań dla technologii Moodle.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 89 - 94,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Buriak J.: Blended-learning w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 37 (2014), s.89-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi