Box-spline histograms for multivariate density estimation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Box-spline histograms for multivariate density estimation

Abstrakt

W pracy podano ujednoliconą konstrukcję estymatora pochodnych gęstości oraz stałych asymptotycznych dla tej gęstości. Posłużono się histogramami box-splinowymi. Skorzystano z twierdzeń asymptotycznych dla operatorów związanych z tymi estymatorami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Applicationes Mathematicae nr 37, strony 413 - 427,
ISSN: 1233-7234
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dziedziul K., Paluszek P.: Box-spline histograms for multivariate density estimation// Applicationes Mathematicae. -Vol. 37., nr. Iss. 4 (2010), s.413-427
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi