Catena-Poly[[(tetrahydrofuran-κO)lithium(I)]-μ-1,1,3,3-tetraphenyl-triphosphane-κ^2P1^,P3^:κP2^] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Catena-Poly[[(tetrahydrofuran-κO)lithium(I)]-μ-1,1,3,3-tetraphenyl-triphosphane-κ^2P1^,P3^:κP2^]

Abstrakt

Tytułowy związek [Li(C24H20P3)(C4H8O)]n, został otrzymany w reakcji chlorku bis(trifenylofosfan)platyny(II) z 1,1-difenylo-2-(trimetylosililo)-2-litiadifosfanem, (C6H5)2P-P(SiMe3)Li*3C4H8O. Związek ten powstaje w późniejszym stadium reakcji. Jest to pierwszy polimer koordynacyjny wśród znanych soli litowych trifosfanów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi