5,5-Dimethyl-2-methylseleno-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

5,5-Dimethyl-2-methylseleno-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one

Abstrakt

Tytułowy związek otrzymano w reakcji soli potasowej kwasu O,O-neopentylidenomonoselenofosforowego z jodkiem metylu. Analiza krystalograficzna tego estru wykazała, że grupa selenometylowa zajmuje pozycję aksjalną względem sześcioczłonowego pierścienia dioksafosforinanu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr 66, strony 0 - 0,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cholewiński G., Chojnacki J., Pikies J., Rachoń J.: 5,5-Dimethyl-2-methylseleno-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE. -Vol. 66, nr. part 4 (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi