Cellular senescence induced by DNA damage and its role in carcinogenesis and chemotherapy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cellular senescence induced by DNA damage and its role in carcinogenesis and chemotherapy

Abstrakt

Uszkodzenia DNA indukują w komórce różne procesy, w tym starzenie komórkowe, co może uruchamiać proces karcinogenezy jak i być związane z odpowiedzią na leki przecinowotworowe. Biologiczna rola starzenia komórkowego nie jest jednak jasna. Zasugerowano, że proces starzenia komórkowego może hamować proces karcinogenezy poprzez indukcję nieodwracalnego zahamowania wzrostu przez czynniki genotoksyczne. Indukcja starzenia komórkowego została także uznana za jeden ze sposobów zahamowania wzrostu nowotworu jaki może być indukowany przez leki przeciwnowotworowe uszkadzające DNA. Ponieważ jednak proces starzenia komórkowego indukowany przez terapie przeciwnowotworowe może być w pewnych sytuacjach odwracalny, wymagane są dalsze badania nad poznaniem mechanizmów, które do tego prowadzą.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 54,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Składanowski A.: Cellular senescence induced by DNA damage and its role in carcinogenesis and chemotherapy// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 54., nr. Suppl. 4 (2007),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi