Charakterystyczne uszkodzenia budowli powstałe w wyniku trzęsień ziemi w Polsce w 2004 roku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyczne uszkodzenia budowli powstałe w wyniku trzęsień ziemi w Polsce w 2004 roku

Abstrakt

Dwa trzęsienia ziemi, które miały miejsce w 2004 roku w Polsce oprócz oczywistych negatywnych odczuć mieszkańców spowodowały szereg uszkodzeń obiektów budowlanych. W referacie przedstawiono opis zaistniałych zjawisk oraz ocenę ich intensywności i wpływu na degradację substancji budowlanej, podając ilustrowane przykłady charakterystycznych uszkodzeń. Według postanowień normowych obszar Polski uważany jest za teren asejsmiczny i nie obowiązują w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych wyjątkowe kombinacje obciążeń (uwzględniające siły od wstrząsów sejsmicznych). Referat stanowi więc przyczynek do pogłębienia wiedzy konstruktora z zakresu inżynierii sejsmicznej, którą będzie mógł wykorzystać w procesie projektowania i diagnostyki konstrukcji budowlanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Cholewicki A., Zembaty Z., Szulc J., Jankowski R.: Charakterystyczne uszkodzenia budowli powstałe w wyniku trzęsień ziemi w Polsce w 2004 roku// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi