Charakterystyczne źródła zakłóceń oddziaływające na pracę elektronicznego systemu pomiarowo-kontrolnego instalowanego w rozdzielnicach elektrycznych średnich napięć - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyczne źródła zakłóceń oddziaływające na pracę elektronicznego systemu pomiarowo-kontrolnego instalowanego w rozdzielnicach elektrycznych średnich napięć

Abstrakt

Przedstawiono ogólną charakterystykę zakłóceń w rozdzielnicach elektrycznych średnich napięć. Omówiono system pomiarowo-kontrolny rozdzielni średniego napięcia z uwzględnieniem występujących zakłóceń elektromagnetycznych. Scharakteryzowano zakłócenia w obwodach zwarciowych, zakłócenia powodowane przepięciami, zakłócenia łukowe oraz powodowane przez nieliniowe odbiorniki energii. Przedstawiono zakłócenia elektronicznego urządzenia pomiarowo-kontrolnego powodowane przez przekładniki obwodów wtórnych z obwodami pierwotnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 5 - 11,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Nowakowski A., Spiralski L.: Charakterystyczne źródła zakłóceń oddziaływające na pracę elektronicznego systemu pomiarowo-kontrolnego instalowanego w rozdzielnicach elektrycznych średnich napięć// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. 11 (2002), s.5-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi