Charakterystyka eksploatacyjna pomp ciepła zainstalowanych w oczyszczalni ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka eksploatacyjna pomp ciepła zainstalowanych w oczyszczalni ścieków

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę eksploatacyjną sprężarkowych pomp ciepła zainstalowanych w oczyszczalni komunalnej i wykorzystujących ścieki oczyszczone jako dolne źródło ciepła. Zastosowanie ścieków oczyszczonych jest uzasadnione ich dostępnością oraz stosunkowo wysoką temperaturą (10-25°C). Prawidłowa eksploatacja układu wymaga zastosowania pośredniego obiegu parowacza oraz regularnych zabiegów czyszczenia wymiennika odzysku ciepła. W ciągu sześciu lat obserwacji prowadzonych w oczyszczalni ścieków w Grudziądzu sezonowy współczynnik efektywności grzejnej zespołu pomp ciepła zmieniał się w przedziale 3,44-3,59 i wynosił średnio 3,48. W poszczególnych miesiącach sezonu grzewczego wartości te wahały się od 3,32 do 3,87. Na osiągane wyniki miało wpływ wiele czynników związanych ze zmianami warunków cieplno-hydraulicznych zarówno w dolnym, jak i górnym źródle ciepła. Temperatura wody grzejnej na zasilaniu wynosiła 45-55°C, zależnie od temperatury na powrocie z instalacji odbiorczej oraz zmian obciążenia cieplnego układu. W ustabilizowanych warunkach pracy przyrost temperatury czynnika grzejnego w skraplaczu wykazywał niewielkie wahania. Uzyskane wyniki przemawiają za szerszym stosowaniem podobnych rozwiązań, szczególnie przy możliwości zasilania energią elektryczną z kogeneracji biogazowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 21 - 26,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zaborowska E.: Charakterystyka eksploatacyjna pomp ciepła zainstalowanych w oczyszczalni ścieków// Instal. -., nr. 5 (362) (2015), s.21-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi