Odzysk energii ze ścieków na przykładzie wybranych oczyszczalni komunalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Odzysk energii ze ścieków na przykładzie wybranych oczyszczalni komunalnych

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest analiza procesów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów energii pochodzących ze ścieków w oczyszczalniach komunalnych. Badaniom poddano zarówno substraty (ścieki surowe) jak i produkty oczyszczania (osady ściekowe, ścieki oczyszczone). Ścieki surowe i oczyszczone analizowano pod kątem przydatności jako zasobów ciepła odpadowego. Osady ściekowe traktowano jako wyodrębnioną ze ścieków organiczno-mineralną fazę stałą, poddawaną stabilizacji celem pozyskania biogazu jako zasobu energii odnawialnej. W analizie uwzględniono procesy termodynamicznej konwersji energii chemicznej paliwa na skojarzoną energię elektryczną i ciepło w układach z biogazowymi silnikami spalinowymi oraz procesy termodynamiczne pozwalające na podnoszenie potencjału energetycznego niskotemperaturowych źródeł ciepła za pośrednictwem pomp ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe ścieków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi