Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających Cześć 1. Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających Cześć 1. Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych

Abstrakt

Energia chemiczna paliwa jest w wielu przypadkach zaledwie w połowie wykorzystana jako energia napędowa silnika. Pozostała część jako ciepło odpadowe przekazywana jest do otoczenia. Dzięki odpowiednim układom przetwarzania ciepło ze spalin można wykorzystać do wytwarzania chłodu lub jako ciepło użytkowe, w systemach HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Tym samym koszty pracy jednej z kluczowych instalacji jednostki pływającej mogą ulec znacznej redukcji. W artykule opisano układy umożliwiające odzyskiwanie ciepła odpadowego i jego wykorzystania na statkach do chłodzenia. Oprócz przybliżenia zasady działania wspomnianych układów zaprezentowano tu także przykłady konkretnych rozwiązań. Ponadto porównano wydajność oraz koszty inwestycyjne omawianych urządzeń. Według autorów umożliwia to wybór optymalnego rozwiązania w określonych warunkach.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja strony 79 - 84,
ISSN: 0137-3676
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Dzida M., Gosz M., Andrzejczyk R.: Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających Cześć 1. Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych// Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. -., nr. 2 (2017), s.79-84
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/9.2017.2.5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi