Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Abstrakt

Opracowanie zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017-2021 r. Wskazano w niej elementy mające wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię użytkową, końcową i nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP). Zidentyfikowano jednocześnie możliwe problemy ze spełnieniem wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz wskazano ścieżki prowadzące do osiągnięcia założonego celu, jakim jest „budynek o niskim zużyciu energii”.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Instalacyjny strony 52 - 59,
ISSN: 1230-9540
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Zaborowska E.: Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021// Rynek Instalacyjny. -., nr. 1-2 (2017), s.52-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 201 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi