Charakterystyka i ocena możliwości oczyszczania zaolejonych ścieków pożarniczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka i ocena możliwości oczyszczania zaolejonych ścieków pożarniczych

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań ścieków powstałych podczas gaszenia pożaru 20000m3 zbiornika z benzyną. Większą część zanieczyszczeń w ściekach stanowiły zawiesiny trudno opadające i koloidalne - odpowiednio 40% i 30% ładunku ChZT. Pozostałe po koagulacji zanieczyszczenia rozpuszczone poddano utlenieniu z wykorzystaniem reakcji Fentona uzyskując dalszą redukcję ChZT do 95%.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Ekologiczna strony 88 - 95,
ISSN: 2081-139X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hupka J., Szewczulak Ł., Chrzanowska M.: Charakterystyka i ocena możliwości oczyszczania zaolejonych ścieków pożarniczych// Inżynieria Ekologiczna. -., nr. 8 (2003), s.88-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi