Charakterystyka stałych przewodzących kompozytów poliuretanowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka stałych przewodzących kompozytów poliuretanowych

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było określenie właściwości mechanicznych i przewodzących nowych elektrolitów poliuretanowych. Elastomery poliuretanowe, stanowiące matrycę badanych układów, zsyntezowano przy użyciu 4,4'- diizocyjanianu difenylometanu (MDI), oligo(oksytetrametyleno)diolu (PTMG) i 1,4 butanodiolu (BDO). Sól LiClO4 domieszkowano do poliolu a nanonapełniacz wprowadzono podczas przedłużania łańcuchów prepolimeru za pomocą BDO. Przewodnictwo jonowe wyznaczono za pomocą spektroskopii impedancyjnej wykorzystując metodę zmiennoprądową (AC). Wartość przewodnictwa jonowego była zależna od stopnia domieszkowania solą i także od zawartości nanonapełniacza. Otrzymane stałe elektrolity poliuretanowe scharakteryzowano za pomocą spektroskopii FTIR-ATR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Modyfikacja Polimerów : stan i perspektywy w roku 2009/ praca zbiorowa pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej strony 467 - 470
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Leszkowski K., Żywczak M., Strankowski M., Miszczyk A., Haponiuk J.: Charakterystyka stałych przewodzących kompozytów poliuretanowych// Modyfikacja Polimerów : stan i perspektywy w roku 2009/ praca zbiorowa pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej/ ed. Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politech. Wrocław., 2009, s.467-470
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 101 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi