Chemical treatment of crystalline silicon solar cells as a method of recovering pure silicon from photovoltaic modules - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemical treatment of crystalline silicon solar cells as a method of recovering pure silicon from photovoltaic modules

Abstrakt

Producenci modułów PV stosują ogniwa krzemowe, wyprodukowane w różnej technologii, w efekcie czego różnią się one między sobą. Różnorodność dotyczy zarówno modułów PV, wykonanych z ogniw polikrystalicznych jak i monokrystalicznych. Różnice widoczne są zwłaszcza dla kontaktów elektrycznych. Producenci ogniw wykonują metalizację z zastosowaniem past Al, Ag lub przy jednoczesnym użyciu Al/Ag. Proces recyklingu krzemowych ogniw PV musi obejmować etap usuwania metalizacji tylnej i przedniej. Najwłaściwszym podejściem jest dążenie do opracowania uniwersalnych mieszanin trawiących, będących w stanie usuwać poszczególne warstwy z ogniw, w tym: metalizację, warstwę ARC i złącze n-p. Możliwe jest opracowanie uniwersalnej mieszaniny trawiącej dla krzemowych ogniw, na których wykonano metalizację przy użyciu Ag. Natomiast, gdy mamy do czynienia z metalizacją mieszaną Ag/Al, nie można zastosować jednej mieszaniny. Kontakty srebrne można usunąć z środowisku kwasowym, natomiast te wykonane z użyciem glinu - w środowisku zasadowym. Proces chemiczny recyklingu krzemowych ogniw fotowoltaicznych realizować należy zatem poprzez działanie na nie roztworami kwasowymi i zasadowymi - wymusza to stosowanie dwóch następujących po sobie procesów roztwarzania z zastosowaniem płukania pomiędzy tymi procesami. Jedynie dla ogniw krzemowych z metalizacją srebrną, pochodzących z wyeksploatowanych lub uszkodzonych modułów PV lub tych, które stały się odpadem w procesie produkcyjnym, można zastosować pojedynczy etap trawienia w środowisku kwasowym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
RENEWABLE ENERGY nr 35, strony 1751 - 1759,
ISSN: 0960-1481
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Ostrowski P.: Chemical treatment of crystalline silicon solar cells as a method of recovering pure silicon from photovoltaic modules// RENEWABLE ENERGY. -Vol. 35, nr. iss. 8 (2010), s.1751-1759
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi