Obróbka chemiczna krzemowych ogniw słonecznych jako najważniejszy etap w recyklingu modułów fotowoltaicznych = Chemical treatment of the crystalline silicon solar cells as the main stage of PV modules recycling - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obróbka chemiczna krzemowych ogniw słonecznych jako najważniejszy etap w recyklingu modułów fotowoltaicznych = Chemical treatment of the crystalline silicon solar cells as the main stage of PV modules recycling

Abstrakt

Zaproponowano metodę zagospodarowania krzemowych ogniw fotowoltaicznych, wycofanych z użycia. Dla ogniw PV z krystalicznego krzemu prowadzono następujące po sobie procesy usuwania: powłok metalicznych, warstwy antyrefleksyjnej i złącza n-p przez wytrawianie. Skład roztworów trawiących dostosowywano do różnych rodzajów ogniw krzemowych. W celu opracowania uniwersalnej kąpieli trawiącej konieczne jest wprowadzanie pewnych modyfikacji składu roztworów trawiących w zależności od technologii wykonania ogniw. Recykling cennych materiałów, pochodzących z ogniw modułów fotowoltaicznych, można stosować zarówno na etapie produkcji w odniesieniu do tych ogniw, które nie spełniają stawianych im wymagań jakościowych (około 5% produkowanych ogniw), jak i dla wyeksploatowanych oraz uszkodzonych podczas transportu, montażu czy niewłaściwej eksploatacji modułów.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of ECOpole nr 2, strony 467 - 472,
ISSN: 1898-617X
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Ostrowski P., Seramak T.: Obróbka chemiczna krzemowych ogniw słonecznych jako najważniejszy etap w recyklingu modułów fotowoltaicznych = Chemical treatment of the crystalline silicon solar cells as the main stage of PV modules recycling// Proceedings of ECOpole. -Vol. 2., nr. No. 2 (2008), s.467-472
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi