Chemometric analysis of UV-Vis spektra of associated forms of Amphotericin B and its derivatives - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chemometric analysis of UV-Vis spektra of associated forms of Amphotericin B and its derivatives

Abstrakt

Przedmiotem badań był proces agregacji nowych pochodnych antybiotyku polienowego Amfoterycyny B. Do śledzenia procesu agregacji wykorzystano spektroskopię absorpcyjną w zakresie widzialnym i bliskiego nadfioletu. Zastosowanie zaawansowanych technik chemometrycznych pozwoliło na dogłębną analizę agregacji tych pochodnych, co pozwoliło na wyciągniecie następujacych wniosków: i) w przypadku wszystkich pochodnych przy stężeniach poniżej 1 mikromola/litr formą dominujacą jest monomer; ii) wraz ze wzrostem stężenia pojawiają się 3 różne formy zagregowane; iii) widma tych form są niezależne od typu pochodnej i składu roztworu; iv) typ pochodnej i skład roztworu ma za to istotny wpływ na stopień agregacji i proporcje poszczególnych form.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Chemometrics - Methods and applications. strony 307 - 312
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ślisz M., Mazerski J.: Chemometric analysis of UV-Vis spektra of associated forms of Amphotericin B and its derivatives// Chemometrics - Methods and applications./ ed. eds: D. Zuba, A. Parczewski Kraków: Institute of Forensic Research, 2006, s.307-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi