Comments on Identification and Determination of Volatile Chloroorganic Compounds in Crude Oil at Trace Level = Komentarz na temat identyfikowania i oznaczania śladowych ilości lotnych związków chloroorganicznych w ropie naftowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comments on Identification and Determination of Volatile Chloroorganic Compounds in Crude Oil at Trace Level = Komentarz na temat identyfikowania i oznaczania śladowych ilości lotnych związków chloroorganicznych w ropie naftowej

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwości i ograniczenia w stosowaniu techniki GC-ECD i GC-MS do identyfikacji i oznaczania śladowych stężeń związków chloroorganicznych w destylatach z ropy naftowej (frakcjach wrzących do 200oC). Przedyskutowano także procedury rutynowo stosowane w rafineriach do oznaczania zawartości chloru organicznego. Należą do nich metodyki oparte na spalaniu próbki i oznaczaniu wybranych produktów mineralizacji za pomocą techniki miareczkowania kulometrycznego oraz bezpośrednia technika rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Badania wskazują, że wyniki oznaczania chloru całkowitego z zastosowaniem techniki GC-MS są zgodne z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu techniki spalania próbki i miareczkowania mikrokullometrycznego, która uważana jest za metodę precyzyjną i dokładną. Wyniki uzyskane z zastosowaniem techniki GC-ECD są znacząco wyższe od tych uzyskanych z zastosowaniem techniki GC-MS. Stosowanie rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej jest ograniczone ze względu na zbyt wysoką granicę oznaczalności (3-5 ppm Cl) oraz względnie niską precyzję oznaczeń.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMIA ANALITYCZNA nr 54, strony 717 - 731,
ISSN: 0009-2223
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Kwiatkowski A., Kamiński M.: Comments on Identification and Determination of Volatile Chloroorganic Compounds in Crude Oil at Trace Level = Komentarz na temat identyfikowania i oznaczania śladowych ilości lotnych związków chloroorganicznych w ropie naftowej// CHEMIA ANALITYCZNA. -Vol. 54, nr. nr 4 (2009), s.717-731
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi