Comparisson between impulsive and periodic non-newtonian lubrication of human hip joint - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparisson between impulsive and periodic non-newtonian lubrication of human hip joint

Abstrakt

Opis smarowania powierzchni sferycznych stawu biodrowego człowieka przedstawiono w aspektach hydromechaniki, przy pomocy równań zachowania pędu i ciągłości strugi dla osiowo niesymetrycznego przepływu cieczy lepkosprężystej z wykorzystaniem związków konstytutywnych Rivlina Ericksena we współrzędnych sferycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Comparisson between impulsive and periodic non-newtonian lubrication of human hip joint// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi