CSR – normy etyczne versus normy prawne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CSR – normy etyczne versus normy prawne

Abstrakt

W opracowaniu przeanalizowano wagę norm etycznych w realizacji idei CSR przez firmy. Odnosząc się do tego, podkreślono pierwotność w obowiązywaniu tych norm. Wskazywano jednocześnie na konieczność budowania uregulowań prawnych jako ram ułatwiających realizację zadań społecznie odpowiedzialnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie i Finanse nr 13, strony 177 - 191,
ISSN: 2084-5189
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Hope E., Grzegorzewska-Mischka E.: CSR – normy etyczne versus normy prawne// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 13., nr. 3/2 (2015), s.177-191
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi