Cultural dilemmas of international management - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cultural dilemmas of international management

Abstrakt

Zarządzanie międzynarodowe polega na kierowaniu działalnością przedsiębiorstwa przekraczającą granice państw. Otoczenie międzynarodowe, zwłaszcza wymiar kulturowy odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu efektywności umiędzynarodowionego podmiotu. Celem referatu jest przedstawienie problematyki zarządzania międzynarodowego w aspektach kulturowych. Pierwsza część pracy ukazuje obszary zarządzania międzynarodowego. Następnie krótko scharakteryzowano koncepcje zarządzania międzynarodowego, w których autorzy odnieśli się do problematyki otoczenia kulturowego: ewolucyjne teorie korporacji transnarodowych: koncepcję EPRG oraz macierz I/R, jak również modele zarządzania międzykulturowego N.J. Adlera. W kolejnej części pracy ukazano wybrane zagadnienia kształtowania strategii i struktur organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu międzynarodowego w aspektach kulturowych. W podsumowaniu przedstawiono koncepcję efektywności kulturowej korporacji transnarodowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Intercultural Management nr 1, strony 91 - 99,
ISSN: 2080-0150
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Cultural dilemmas of international management// Journal of Intercultural Management. -Vol. 1., nr. nr 1 April (2009), s.91-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi