Cyclic mechanical stress impact on protective properties of organic coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cyclic mechanical stress impact on protective properties of organic coatings

Abstrakt

Celem pracy jest zaprezentowanie wyników badań wpływu cyklicznych naprężeń mechanicznych na układy powłoka/metal. Powtarzające się naprężenia mechaniczne zostały zidentyfikowane jako czynnik w znaczącym stopniu przyczyniający się do degradacji powłok. Próbki składające się z powłoki epoksydowej nałożonej na stal St3SAl poddano serii 21000 cykli naprężenie-odpuszczenie. Badania przeprowadzono w zakresie odkształceń elastycznych materiału podłoża. Stan powłoki ochronnej monitorowany był przy użyciu techniki elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Odpowiedź układu powłokowego na narzucone cykle naprężeniowe okazała się trójetapowa. Próbki poddane naprężeniom mechanicznym wykazywały oznaki degradacji wcześniej w porównaniu z próbkami odniesienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings. MSCHS 2003 strony 309 - 313
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Szociński M.: Cyclic mechanical stress impact on protective properties of organic coatings// Proceedings. MSCHS 2003/ ed. T. Zakroczymski Warsaw: Inst. Phys. Chem. Pol. Acad. Sci., 2003, s.309-313
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi