Methods for the characterizing hydrogen degradation of materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methods for the characterizing hydrogen degradation of materials

Abstrakt

Dokonano przeglądu różnych metod szacowania podatności na niszczenie wodorowe materiałów metalowych. Zaprezentowano charakterystyki warunków środowiskowych: standardowe składy środowisk ciekłych i gazowych, temperatury, warunki polaryzacji elektrochemicznej. Omówiono metody mechaniczne szacowania niszczenia wodorowego różniące się stanem naprężeń, w tym badania: przy stałym obciążeniu, stałym odkształceniu i stałej niskiej szybkości rozciągania. Przedyskutowano zalecane próbki i miary podatności na zniszczenie wodorowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 3, strony 61 - 66,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Ćwiek J.: Methods for the characterizing hydrogen degradation of materials// Advances in Materials Science. -Vol. 3., nr. 1(3) (2003), s.61-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi