Czujnikowy moduł pomiarowy z interfejsem bluetooth - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czujnikowy moduł pomiarowy z interfejsem bluetooth

Abstrakt

W pracy zaprezentowano system pomiarowy zbudowany z modułów czujnikowych komunikujących się z urządzeniami mobilnymi za pomocą bezprzewodowego interfejsu Bluetooth. Opracowano i zrealizowano trzy rodzaje modułów pomiarowych, z których każdy realizuje inną funkcję. Przygotowane moduły pozwalają na pomiar temperatury, pomiar natężenia oświetlenia oraz sterowanie jasnością oświetlenia. Całość sterowana jest za pomocą telefonu komórkowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 1, strony 141 - 146,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Mital M., Jasiński G.: Czujnikowy moduł pomiarowy z interfejsem bluetooth// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 1., nr. nr 9 (2011), s.141-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi