Czynniki ludzkie a energetyka gazowa – wybrane zagadnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki ludzkie a energetyka gazowa – wybrane zagadnienia

Abstrakt

Technologie wykorzystania gazu jako nośnika energii wzbudzają wiele zainteresowania. Powstają coraz to nowe inwestycje tj. blok gazowo – parowy Stalowa Wola czy też Gazoport w Świnoujściu. Poszukuje się alternatywy dla technologii węglowych poprzez podejmowane próby zgazowania węgla czy wydobycia i wykorzystania gazu z łupków. Dynamiczne otoczenie i potrzeba adaptacji rozwiązań funkcjonujących poza granicą kraju wymusza potrzebę analizy uwarunkowań rozwoju ww. technologii w krajowych warunkach. Konieczne jest rozważenie wielu aspektów na etapie planowania, realizacji projektu oraz eksploatacji obiektu. Kluczem do sukcesu jest znalezienie optymalnych rozwiązań w oparciu o m.in. warunki technologiczne, ekonomiczne oraz dostępne zasoby ludzkie. Analizy MTO (ang. Men -Technology - Organisation) to podejście do projektu umożliwiające uwzględnienie oraz analizę ryzyka związaną z bezpiecznym eksploatowaniem bloku gazowego, jak również optymalizację kosztów zarówno z punktu wiedzenia technologii, organizacji jaki człowieka. Autorka referatu przedstawia podejście do wstępnej klasyfikacji i analizy czynnika ludzkiego jako istotnego elementu realizacji inwestycji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nowa Energia strony 51 - 56,
ISSN: 1899-0886
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek-Kacprzak A.: Czynniki ludzkie a energetyka gazowa – wybrane zagadnienia// Nowa Energia. -., nr. 2-3 (2013), s.51-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi