Realizacja programów - kluczowe czynniki sukcesu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Realizacja programów - kluczowe czynniki sukcesu

Abstrakt

W rzeczywistości gospodarczej każdego kraju programy są czymś po-wszechnym i służą osiąganiu wielkich oraz złożonych celów. Głównie podejmowane są przez instytucje publiczne i badawczo - naukowe, ale również duże podmioty pry-watne coraz częściej inicjują programy. W ostatnich latach pod względem metodycz-nym obszar wiedzy dotyczący zasad realizacji programów zaczął być wyodrębniany, jako coś, co posiada pewną specyfikę, odrębną w stosunku do projektu, a tym samym można mówić o specyfice zarządzania programami. Z analizy przebiegu i rezultatów zrealizowanych programów wynika, że tylko nieliczne z nich kończą się w ramach pierwotnie planowanych wielkości. Normalną rzeczą są opóźnienia czy też przekro-czenia kosztów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono krótką charakterystykę specyficznych elementów składających się na program (nazywany również wielkim projektem, mega projektem) i zarządzanie programem oraz w oparciu o dane zebrane z realizacji kilkunastu programów zestawiono zagadnienia, które zdaniem autora mogą mieć na wpływ na osiąganie sukcesu w realizacji programu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Project management w czasach kryzysu strony 129 - 145
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Realizacja programów - kluczowe czynniki sukcesu// Project management w czasach kryzysu/ ed. ed. Jerzy Kisielnicki. Gdańsk: Stowarzyszenie Project Managament Polska, 2009, s.129-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi