Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki

Abstrakt

Zarządzanie projektami i programami badawczymi powinno być realizowane z zastosowaniem specyficznych metod zarządzania ze względu na specyfikę badań naukowych. W tym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz mających na celu lepsze zrozumienie roli zarządzania programem badawczym z następujących perspektyw: analizy rzeczywistości projektów badawczych, zarządzania projektem i programem oraz filozofii nauki. Praktycznym zastosowaniem wykonanych analiz jest zarys metodyki I-RPmM, która jest ukierunkowana na efektywne zarządzanie programami badawczymi. Zarządzanie programami badawczymi może przynieść następujące korzyści: zwiększenie spójności badań w ramach danego programu badawczego, skrócenie czasu potrzebnego na poznanie stanu wiedzy w danej dyscyplinie, możliwość ukierunkowania tematyki badań podejmowanych przez pracowników naukowych, klarowność kryteriów oceny wyników dla komitetów programowych oraz łatwość integracji wyników badań.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektami i procesami : Teoria i przypadki praktyczne. strony 224 - 241
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A.: Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki // Zarządzanie projektami i procesami : Teoria i przypadki praktyczne./ ed. M. Wirkus Warszawa: Difin SA, 2013, s.224-241
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi