Zarządzanie inżynierskimi projektami badawczymi z uwzględnieniem filozofii badań w inżynierii i technologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie inżynierskimi projektami badawczymi z uwzględnieniem filozofii badań w inżynierii i technologii

Abstrakt

Celem prac opisanych w rozdziale jest analiza możliwości zastosowania filozofii badań w inżynierii i technologii w zarządzaniu inżynierskim projektem badawczym. Analiza obejmuje wybór praktycznych zagadnień z obszaru filozofii badań w inżynierii i technologii oraz próbę integracji wiedzy z powiązanych obszarów w celu efektywnego zarządzania inżynierskim projektem badawczym. W filozofii badań w inżynierii i technologii można znaleźć zagadnienia, które mogą mieć praktyczne zastosowanie w inżynierskich projektach badawczych. Punktem odniesienia dla zadań wytwórczych w inżynierskim projekcie badawczym jest wiedza z zakresu filozofii oraz praktyki technologii, dla zadań badawczych – wiedza na temat filozofii nauki oraz metod badawczych, a dla zadań zarządczych – dobre praktyki zarządzania projektem. Filozofia jest szczególnie przydatna w sytuacji wykraczania poza utarte ścieżki badań, podejmowania wyzwań w obszarze niezbadanych dotychczas aspektów w danej dyscyplinie inżynierskiej oraz wtedy, gdy istniejące metody badawcze ujawniają szereg ograniczeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarządzanie procesami i projektami strony 1 - 9
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A.: Zarządzanie inżynierskimi projektami badawczymi z uwzględnieniem filozofii badań w inżynierii i technologii // W : Zarządzanie procesami i projektami/ ed. Marek Wirkus Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.1-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi