Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej - przykład dobrych praktyki w zakresie realizacji projektów miękkich współfinansowanych z UE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej - przykład dobrych praktyki w zakresie realizacji projektów miękkich współfinansowanych z UE

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia teoretyczne podstawy zarządzania projektem współfinansowanym ze środków jednego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE), jakim jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Jako metodę zarządzania projektem wskazano koncepcję Project Cycle Management - PCM. Za przykład dobrych praktyk został w artykule uznany realizowany przez Politechnikę Gdańską (PG) oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) projekt „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”. W artykule zaprezentowano projekt z punktu widzenia poszczególnych faz cyklu jego życia i omówiono działania podejmowane na poszczególnych etapach jego realizacji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektami i procesami: Teoria i przypadki praktyczne strony 335 - 350
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Lewandowski K.: Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej - przykład dobrych praktyki w zakresie realizacji projektów miękkich współfinansowanych z UE// Zarządzanie projektami i procesami: Teoria i przypadki praktyczne/ ed. M. Wirkus Warszawa: Difin, 2013, s.335-350
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi