Decentralizacja zarządzania usługami systemowymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Decentralizacja zarządzania usługami systemowymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

Abstrakt

Proces zarządzania usługami regulacyjnymi w krajowym systemie elektroenergetycznym jest scentralizowany. Konkurencja dostawców usług jest ograniczona. W artykule postuluje się wprowadzenie zmian organizacyjnych zmierzających do decentralizacji procesu bilansowania w systemie. Decentralizacja umożliwi funkcjonowanie lokalnych, konkurencyjnych rynków usług systemowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS nr T. 39, strony 239 - 250,
ISSN: 0066-684X
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Decentralizacja zarządzania usługami systemowymi w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych// Archiwum Energetyki. -Vol. T. 39., nr. nr 1 (2009), s.239-250
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi