Decomposition of xenobiotics in wastewater treatment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Decomposition of xenobiotics in wastewater treatment

Abstrakt

Ciecze jonowe ze względu na rozpuszczalność w wodzie mogą przyczynić się do jej zanieczyszczenia. Możliwość ich biodegradacji nie jest dokładnie zbadana. W niniejszej pracy podjęto próbę sprawdzenie, jak na proces biodegradacji cieczy jonowych wpłynie obecność innych, łatwiej dostępnych dla osadu czynnego, źródeł węgla i azotu. Ponadto podjęto próbę ustalenia górnej granicy stężeń dla biodegradowalności chlorku 1-metylo-3-oktyloimidazolu

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010 strony 236 - 239
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lustig Z., Markiewicz M., Jungnickel C., Hupka J.: Decomposition of xenobiotics in wastewater treatment// 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010/ ed. ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.236-239
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi