Definicje schematów danych jako specjalizowane dialekty językowe na przykładzie XML Schema dla sektora energetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Definicje schematów danych jako specjalizowane dialekty językowe na przykładzie XML Schema dla sektora energetycznego

Abstrakt

Rozdział przedstawia zagadnienie opracowania zbioru reguł (schematu) dla dokumentów XML i omawia celowość tworzenia takich schematów na przykładzie XML Schema dla sieci elektroenergetycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Oblicza Internetu : Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu strony 275 - 283
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Buriak J.: Definicje schematów danych jako specjalizowane dialekty językowe na przykładzie XML Schema dla sektora energetycznego// Oblicza Internetu : Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu/ ed. red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2008, s.275-283
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi