Degradation of metamizole sodium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Degradation of metamizole sodium

Abstrakt

W ostatnich latach notuje się znaczący wzrost konsumpcji leków i suplementów diety. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństw jakie niesie za sobą stosowanie leków na własną rękę. Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe są stosowane w olbrzymich ilościach. Dostają się one do środowiska poprzez oczyszczalnie ścieków, odchody ludzkie i zwierzęce. W celu określenia wpływu tych grup leków na środowisko przeprowadzono badania nad degradacją popularnie używanego leku jakim jest metamizol sodu nazywany Pyralginą. Badania nad biodegradacją prowadzono w laboratoryjnych zbiornikach osadu czynnego w oczyszczalni ścieków "Swarzewo". Badano również proces degradacji leku w obecności katalizatora - TiO2 oraz H2O2 pod wpływem promieniowania UV. Wpływ obecności leku na organizmy żywe w środowisku wodnym badano na organizmach Daphnia magna. Wykazano, że metamizol sodu w swojej podstawowej postaci nie wywołuje znaczącego wpływu na organizmy żywe, jednak po jego hydrolizie do 4-metylo-amino-antypiryny w związku z jej większą biodostępnością, lek staje się toksyczny.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdansk, 20th-22nd May 2010 strony 198 - 203
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cichowska-Kopczyńska I.: Degradation of metamizole sodium// 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdansk, 20th-22nd May 2010/ ed. ed. C. Fijało.- Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.198-203
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi