Derivatives of 1-nitroacridine induce apoptosis only in a limited number of human colon adenocarcinoma cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Derivatives of 1-nitroacridine induce apoptosis only in a limited number of human colon adenocarcinoma cells

Abstrakt

Praca dotyczy indukcji apoptozy w komórkach ludzkich raków okrężnicy HT29 i HCT8 pod wpływem pochodnych 1-nitroakrydyny: C-857 i C-1748. Wykazano, że związki te w stężeniach biologicznie istotnych (EC90) indukują apoptozę tylko w części populacji komórek. Efekt ten uzależniony był od czasu inkubacji komórek ze związkiem, a nie zależał od stężenia związku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Moś-Rompa A., Augustin E., Konopa J.: Derivatives of 1-nitroacridine induce apoptosis only in a limited number of human colon adenocarcinoma cells// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi