Potent antitumor 4-methyl-1-nitroacridine C-1748 induces apoptosis only in part of colon cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potent antitumor 4-methyl-1-nitroacridine C-1748 induces apoptosis only in part of colon cells

Abstrakt

Celem przedstawionej pracy było zbadanie zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny C-1748 do indukcji apoptozy komórek raka jelita grubego HCT8 i HT29 pochodzenia ludzkiego. Śmierć komórek była badana przez określony czas inkubacji komórek ze związkiem w stężeniach odpowiadających wartościom EC90 lub ich wielokrotnościom przez czas od 3 do 72 godzin. Uzyskane wyniki wskazują, że C-1748 indukuje apoptozę zależną od czasu tylko w części komórek HCT8 i HT29. Indukcja apoptozy w zależności od stężenia była obserwowane tylko w komórkach HCT8.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 47, strony 903 - 0,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Konopa J., Moś-Rompa A., Augustin E.: Potent antitumor 4-methyl-1-nitroacridine C-1748 induces apoptosis only in part of colon cells// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 47., (2006), s.903-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi