Design of a test bench for determining the general characteristics of an internal combustion engine using a hydraulic power take-off system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Design of a test bench for determining the general characteristics of an internal combustion engine using a hydraulic power take-off system

Abstrakt

The paper presents a design of an engine test bench, which is used to determine the general characteristics of a truck engine using a power take-off (PTO). PTO drives a hydraulic system that generates a load on the engine at various points in its operation in the power range specified by the hydraulic system. The design allows for stationary and mobile tests with the test bench mounted on the truck, without any modification of examined vehicle. The design assumptions and design constraints are presented. The paper discusses the principle of the test bench and the characteristics calculation method. Hydraulics and control systems have been described as well as the 3D model. Presented engine test bench allows for further investigation on engine characteristics in static and dynamic state, and also on heavy-duty trucks’ fuel efficiency improvement.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 48 razy

Licencja

Copyright (2017 University of Applied Sciences Stralsund Faculty of Mechanical Engineering)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXIII International Symposium Research-Education-Technology strony 196 - 201
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wysocki O., Czyżewicz J., Kropiwnicki J.: Design of a test bench for determining the general characteristics of an internal combustion engine using a hydraulic power take-off system// XXIII International Symposium Research-Education-Technology/ ed. Heiko Meironke, Jacek Kropiwnicki, Sławomir Smoleń Stralsund: HOST-Hochschule Stralsund, 2017, s.196-201
Bibliografia: test
 1. Cichy M., kropiwnicki J., Makowski S.: Model silnika spalinowego w formie grafów wiązań (GW). Silniki Spalinowe nr 2 (2004), s. 40 -47.
 2. Cichy M., Kropiwnicki J.: Wykorzystanie metody rozbiegu do określania dynamicznego momentu obrotowego silnika. Materiały konferencji I Forum Młodych, ATR Bydgoszcz (1998), s. 7 -13.
 3. Frey H.C., et al.: Comparing real-world fuel consumption for diesel-and hydrogen-fueled transit buses and implication for emissions. Transportation Research Part D 12 (2007), s. 281 -291. otwiera się w nowej karcie
 4. Gao Z., et al.: Drive cycle simulation of high efficiency combustions on fuel economy and exhaust properties in light-duty vehicles. Applied Energy 157 (2015), s. 762 -776. otwiera się w nowej karcie
 5. Kropiwnicki J., Kneba Z., Ziółkowski M.: Test for Assessing the Energy Efficiency of Vehicles with Internal Combustion Engines. International Journal of Automotive Technology, Vol. 14, nr 3 (2013), s.479 -487 otwiera się w nowej karcie
 6. Czyżewicz J., Kropiwnicki J., Wysocki O.: Model układu napędowego pompy hydraulicznej mechanizmu prasującego śmieciarki. Combustion Engines 3/2015 (162)
 7. Kropiwnicki J.: The application of spline function for approximation of engine characteristics. Archiwum Motoryzacji, nr 4, 2000, s. 235-242 otwiera się w nowej karcie
 8. Cichy M., Makowski S., Kropiwnicki J.: Aproksymacja wielowymiarowych charakterystyk silnikowych. Mat.: Sympozjum Ekodiesel'98, Warszawa 1998, ss. 154-160
 9. Cichy M., Makowski S., Kropiwnicki J.: Model silnika spalinowego w formie grafów wiązań (GW). Silniki Spalinowe, nr 2/2004 (119) Kropiwnicki J.: Ocena efektywności energetycznej pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Seria Monografie nr 110, Gdańsk 2011
 10. Cichy M., Kropiwnicki J., Makowski S.: A model of the IC engine in the form of the bond graph (BG). Silniki Spalinowe R. 43, nr 2, 2004, s. 40-47 otwiera się w nowej karcie
 11. Kropiwnicki J.: Modelowanie układów napędowych pojazdów z silnikami spalinowymi. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Seria Monografie nr 110, Gdańsk 2011
 12. Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982
 13. PN-ISO 15550-2009 Silniki spalinowe tłokowe -Określanie i metoda pomiaru mocy silnika -Wymagania ogólne otwiera się w nowej karcie
 14. Czyżewicz J.: Badania procesu załadunku śmieci i modyfikacja układu sterowania mechanizmu załadowczego śmieciarki. Praca doktorska Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011
 15. Czyżewicz J., Kropiwnicki J., Wysocki O.: Analysis of the possibility of determining the general characteristics using the operational data of a vehicle engine. Combustion Engines, 2017, 171(4)
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi