Design solution and selected research results of the sea-wave energy converter - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Design solution and selected research results of the sea-wave energy converter

Abstrakt

W artykule przedstawiono oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne boi do pozyskiwania energii fal morskich oraz analizy i badania modelowe turbiny wodnej poprzedzające wybór ostateczny konstrukcji modelu boi w skali 1:5 przewidzianego do badań eksperymentalnych w basenie holowniczym. Zaprezentowano także wybrane wyniki badań modelowych i symulacji komputerowych ukazujący wpływ systemu kotwiczenia i innych parametrów na jakość i efektywność działania urządzenia

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMEEAC nr 7, strony 1 - 12,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Dymarski C., Dymarski P.: Design solution and selected research results of the sea-wave energy converter// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 7., nr. No 1 (2012), s.1-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi