Designing optimal operational-point trajectories using an intelligent sub-strategy agent-based approach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Designing optimal operational-point trajectories using an intelligent sub-strategy agent-based approach

Abstrakt

W rozdziale opisuje się metodę projektowania optymalnej i bezpiecznego sterowania nieliniowymi procesami dynamicznymi. Poszukiwane sterowanie jest wynikiem zastosowania elementarnej strategii poszczególnych agentów, realizujących zadanie minimalizacji wspólnej miary kosztu sterowania. Zagadnienie projektowania optymalnego sterowania traktowane jest jako proces decyzyjny, w którym decyzje podejmowane są w kolejnych regionach przestrzeni stanów analizowanego procesu dynamicznego. Takie lokalne przestrzenie decyzyjne przeszukiwane są przez grupę agentów w procedurze wieloetapowej optymalizacji. W poszczególnych etapach każdy agent może jedynie w ograniczonym zakresie powiększać swoje kryterium kosztowe, co gwarantuje lokalnie przybliżoną kosztową równoważność ich strategii. Po osiągnięciu regionu decyzyjnego każdy agent (począwszy od inicjalnej populacji) generuje nową populację przeszukujących agentów (które również charakteryzują się odmiennymi strategiami). Po eksploracji, każdy region decyzyjny zamienia się na strefę zabronioną (dla wszystkich innych agentów). Pierwszy agent, który osiągnie punkt przeznaczenia reprezentuje rozwiązanie optymalne.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Smart Information and Knowledge Management: Advances, Challenges, and Critical Issues strony 273 - 282
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Oliński K.: Designing optimal operational-point trajectories using an intelligent sub-strategy agent-based approach// Smart Information and Knowledge Management: Advances, Challenges, and Critical Issues/ ed. eds. Edward Szczerbicki, Ngoc Thanh Nguyen. Berlin: Springer-Verlag, 2010, s.273-282
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/978-3-642-04584-4_12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi