Detekcja i lokalizacja przecieków w rurociągach przemysłowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detekcja i lokalizacja przecieków w rurociągach przemysłowych.

Abstrakt

Zadanie monitorowania przepływu mediów ciekłych lub gazowych przez rurociągi przemysłowe realizuje się za pomocą algorytmów obserwacji, skonstruowanych odpowiednio do nieliniowego modelu procesu transportowego, z zastosowaniem pomiarów ciśnienia i natężenia przepływu medium na krańcach nadzorowanego odcinka rurociągu. Uwagę skupiono na dwu metodach analitycznej redundancji i filtracyjnej generacji sygnału resztowego, będącego podstawą decyzji diagnostycznych systemu FDI (detekcji usterki, jej lokalizacji i estymacji natężenia wycieku): metodzie korelacyjno-modelowej FSA (wejściowo-wyjściowe podejście wrażliwe na usterkę) opartej na nieliniowym modelu dyskretyzowanym w przestrzeni czasu i odległości; oraz metodzie strukturalnego modelowania wycieków FMA, w której uproszczony nieliniowy dyskretny model przepływu osiąga się techniką linii charakterystycznych, a jego rozwiązanie uzyskuje się iteracyjną metodą numeryczną z zastosowaniem korekcyjnego kalmanowskiego obserwatora zmiennych stanu, wśród których uwzględnia się istnienie hipotetycznych usterek w postaci wycieków. Wykorzystuje się dwie metody adaptacji:bieżącą identyfikację efektywnego uogólnionego współczynnika tarcia (w zakresie FSA) oraz rozszerzony filtr Kalmana do linearyzacji na bieżąco modelu(wokół bieżąco estymowanego punktu pracy przy metodzie FMA). Praktyczne aspekty zbadano za pomocą eksperymentów symulacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. strony 763 - 791
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Gunawickrama K.: Detekcja i lokalizacja przecieków w rurociągach przemysłowych.// Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania./ ed. J.Korbicz, J. M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech., 2002, s.763-791
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi