Determinanty decyzji finansowych gospodarstw domowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinanty decyzji finansowych gospodarstw domowych

Abstrakt

Członkowie gospodarstw domowych każdego dnia podejmują wiele decyzji, wśród których jednymi z istotniejszych są te o charakterze finansowym. Dotyczą one gromadzenia przez nie dochodu, jego podziału pomiędzy konsumpcję bieżącą i przyszłą, a w dalszej kolejności związane są z wyborem konkretnych instrumentów finansowych, jako form lokowania oszczędności. W opracowaniu omówiono wybrane determinanty decyzji finansowych dotyczących: gromadzenia dochodów, konsumpcji bieżącej, wielkości i rodzaju oszczędności, kredytowania i zarządzania ryzykiem przez te podmioty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarstwa domowe na rynku finansowym : monografia Katedry Finansów strony 36 - 45
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 133 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi