Determinanty socjologiczne w ocenie jakości życia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinanty socjologiczne w ocenie jakości życia

Abstrakt

W niniejszym rozdziale autorzy przedstawili kluczowe aspekty wpływajace na ocenę jakości życia w obszarze socjologicznym. Zaprezentowano miejsce tego obszaru w klasycznych modelach oceny jakości życia, a także sklasyfikowano kluczowe kryteria obszaru, będące podstawą przeprowadzonych badań. Wynikiem dokonanej analizy jest uszczegółowienie determinant elementarnych obszaru socjologicznego w ocenie jakości życia

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje strony 121 - 136
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G.: Determinanty socjologiczne w ocenie jakości życia// Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje/ ed. eds. Ludmiła Zawadzka, Jolanta Łopatowska. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, s.121-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi